Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

155. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące zespołu Barlowa:

  • A. jest to zespół wypadania płatka zastawki aortalnej.
  • B. jest to zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej.
  • C. niepowikłany zespół Barlowa nie wymaga hospitalizacji.
  • D. w badaniu przedmiotowym słyszalny jest klik śródskurczowy z następczym szmerem najlepiej słyszalnym nad koniuszkiem serca.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B,C,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań