Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

157. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące ostrej niewydolności oddechowej:

  • A. zaburzenie wymiany gazowej prowadzi do hipoksemii, natomiast zaburzenie wentylacji prowadzi do hiperkapnii.
  • B. zaburzenie wymiany gazowej prowadzi do hiperkapnii, natomiast zaburzenie wentylacji prowadzi do hipoksemii.
  • C. zaburzenie wymiany gazowej i wentylacji oznaczają to samo pojęcie, zaś hiperkapnia rozwija się wtórnie do hipoksemii.
  • D. hipoksemia zawsze wiąże się z występowaniem kwasicy nieoddechowej.
  • E. hipoksemia powoduje zwiększoną senność pacjenta, aż do śpiączki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań