Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

159. Wskazaniem do wykonania kardiowersji elektrycznej jest:

  • A. niestabilny hemodynamicznie częstoskurcz nadkomorowy.
  • B. każdy częstoskurcz komorowy.
  • C. blok przedsionkowo-komorowy III stopnia.
  • D. utrwalone migotanie przedsionków.
  • E. częstoskurcz komorowy bez tętna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań