Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

163. U 30-letniego pacjenta przywiezionego do SOR po wypadku komunikacyjnym obserwuje się przyspieszony oddech, wydłużony nawrót kapilarny, bladą skórę, tętno 110/min, ciśnienie tętnicze krwi 110/80 mmHg ze zmniejszeniem amplitudy tętna. Należy rozpoznać:

  • A. I klasę wstrząsu hipowolemicznego.
  • B. II klasę wstrząsu hipowolemicznego.
  • C. III klasę wstrząsu hipowolemicznego.
  • D. IV klasę wstrząsu hipowolemicznego.
  • E. stan prawidłowy - nie podejrzewa się wstrząsu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań