Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

170. Do lekarza przybył mąż pacjentki, który przyniósł wyniki jej badań diagnostycznych i zwrócił się do lekarza o wystawienie recepty na leki oraz wydanie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy pacjentki. Jakie powinno być postępowanie lekarza?

  • A. nie może wystawić recepty bez osobistego zbadania pacjentki, może zaś wydać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  • B. może wystawić receptę na leki, ale powinien odmówić wydania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy bez osobistego zbadania chorej.
  • C. może wystawić receptę i wydać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy pacjentki, o ile uzna, że dostarczone wyniki badań diagnostycznych są sporządzone przez uprawniony podmiot.
  • D. może wystawić receptę i wydać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy pacjentki, jeśli udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest finansowane ze środków publicznych.
  • E. nie może wystawić recepty i wydać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy pacjentki bez osobistego jej zbadania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań