Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

187.

Podstawowe funkcje zdrowia publicznego w zakresie działań na rzecz ogółu ludności obejmują między innymi wszystkie niżej wymienione zadania, z wyjątkiem:

  • A. monitorowania stanu zdrowia ludności oraz określania jej potrzeb zdrowotnych.
  • B. identyfikacji i zwalczania zagrożeń zdrowotnych w żywności, wodzie, środowisku miejsca zamieszkania, pracy, nauki.
  • C. kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i innego personelu.
  • D. zapewnienia pełnej dostępności szczepień ochronnych.
  • E. monitorowania zakresu i jakości świadczeń medycznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań