Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

190. Jakie warunki powinien spełniać test diagnostyczny skriningowy?
1) prostota i łatwość wykonania oraz jednoznaczność interpretacji;
2) akceptacja przez badanych;
3) społeczne znaczenie patologii, na którą test jest ukierunkowany;
4) istotny aspekt ekonomiczny oraz etyczny wyników diagnozy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1,2,3
  • C. 1,2
  • D. tylko 1
  • E. żadna z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań