Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

192. Wskaż poprawne określenie czułości testu diagnostycznego:
1) jest to inna nazwa swoistości testu diagnostycznego;
2) jest to cecha charakterystyczna dla danej metody diagnostycznej (testu);
3) wyraża się liczbą dodatnich wyników testu wśród potwierdzonych klinicznie rozpoznań.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1
  • B. 1,2
  • C. 1,3
  • D. 2,3
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań