Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

198. Wg ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 23) przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody może dotyczyć jedynie osoby, która (wskaż dokładne określenie):

  • A. zdradza zaburzenia psychiczne.
  • B. jest chora psychicznie.
  • C. jest pełnoletnia.
  • D. nie zgadza się na leczenie.
  • E. jest agresywna wobec innych osób.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań