Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

200. Wskaż stwierdzenia prawdziwe w odniesieniu do raka żołądka:
1) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn;
2) do podziału klinicznego stosuje się klasyfikację Laurena;
3) najczęściej zlokalizowany jest w proksymalnej części żołądka;
4) polipy żołądka, szczególnie o średnicy powyżej 2 cm, zwiększają ryzyko powstania raka żołądka;
5) u chorych z niedokrwistością złośliwą ryzyko wystąpienia raka żołądka jest wyższe.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 2,3,5
  • C. 1,2,4,5
  • D. 1,2,3,5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań