Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

203. Powietrze wydychane zawiera ok. 17% tlenu i ok. 4% dwutlenku węgla, zatem wentylacja usta-usta: (pytanie zostało unieważnione)

  • A. jest skuteczna i zawsze powinna być stosowana.
  • B. może wywierać szkodliwe działanie na układ sercowo-naczyniowy, ponieważ jest w tej mieszaninie zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla.
  • C. nie jest zalecana, ponieważ jest w tej mieszaninie zbyt niskie stężenie dwutlenku węgla.
  • D. nie jest zalecana, ponieważ jest w tej mieszaninie zbyt niskie stężenie tlenu.
  • E. wszystkie powyższe są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań