Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

5. 75-letni mężczyzna zgłasza się do izby przyjęć z powodu krwawienia z nosa. Chory ten bierze leki z powodu utrwalonego migotania przedsionków, lecz nie potrafi sobie przypomnieć nazwy tych leków. Ciśnienie tętnicze u tego chorego wynosi 130/80 mmHg. Wskaż najbardziej właściwe badanie, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby wyjaśnić przyczynę krwawienia z nosa u tego chorego:

  • A. APTT
  • B. INR
  • C. liczbę płytek krwi
  • D. czas krwawienia
  • E. badanie szpiku kostnego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań