Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

19. 50-letni mężczyzna ma autosomalne dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, na które chorowała też jego matka. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące jego choroby:

  • A. USG wykazuje 100% czułość w jej wykrywaniu u osób >30 roku życia
  • B. u około połowy chorych występują także torbiele wątroby
  • C. mogą zdarzać się bolesne wylewy do torbieli lub ich pękanie
  • D. wszystkie powyższe informacje są prawdziwe
  • E. prawdziwe A i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań