Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

23. 54-letni mężczyzna został przywieziony do szpitala przez karetkę z powodu znacznej duszności oraz bólu zlokalizowanego zamostkowo, który pojawił się podczas wysiłku fizycznego. Objawy trwają od ok. godziny. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: RR 180/95 mmHg, tętno 95/min, rzężenia nad obszarem większym niż połowa pól płucnych. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

  • A. ostra niewydolność serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego.
  • B. przewlekła niewydolność serca w przebiegu kołatania serca.
  • C. izolowana prawostronna niewydolność serca.
  • D. wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego.
  • E. zespół dużego rzutu serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań