Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

25. 68-letni pacjent został przyjęty do szpitala z objawami zastoinowej niewydolności krążenia. W badaniach stwierdzono: ciśnienie tętnicze - 160/86 mmHg, Hb 10,2 g/dl, stężenie kreatyniny 2,5 mg/dl, eGFR 28 ml/min, Na 132 mmol/l, K 4,9 mmol/l. Wskaż odpowiednie leczenie:

  • A. furosemid 40 mg dożylnie w pompie infuzyjnej, ramipril 2,5 mg, dieta niskosodowa
  • B. hemodializa
  • C. spironolakton 50 mg, furosemid 100 mg p.o
  • D. hydrochlorotiazyd 50 mg, ramipril 10 mg
  • E. hydrochlorotiazyd 25 mg, spironolakton 50 mg, ramipril 5 mg
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań