Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

40. Do objawów większych gorączki reumatycznej, według zmodyfikowanych kryteriów Jonesa, nie należy/nie należą:

  • A. zapalenie stawów
  • B. pląsawica
  • C. rumień brzeżny
  • D. guzki podskórne
  • E. gorączka
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań