Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

43. Wskaż cechę charakterystyczną dla drgawek gorączkowych:

  • A. występują częściej u dziewczynek
  • B. występują u dzieci powyżej 5. r.ż
  • C. występują u dzieci poniżej 5. r.ż
  • D. występują u dzieci poniżej 6. miesiąca życia
  • E. są najczęściej złożone
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań