Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

58. W niedokrwistości megaloblastycznej u dzieci najmniej prawdopodobne jest stwierdzenie:

  • A. niedoboru kwasu foliowego i/lub wit. B12
  • B. hepatosplenomegalii
  • C. nadpłytkowości
  • D. opóźnionego rozwoju psychomotorycznego
  • E. braku łaknienia, biegunek
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań