Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

66.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące różyczki:

  • A. wirus różyczki (RNA) należy do rodzaju Rubivirus, rodziny Togaviridae.
  • B. okres wylęgania choroby wynosi 7-10 dni.
  • C. dzień przed pojawieniem się wysypki powiększają się węzły chłonne karkowe, potyliczne, zauszne, szyjne - węzły są bolesne.
  • D. do powikłań różyczki należą: zapalenie stawów, skaza małopłytkowa, rzadko zapalenie mózgu.
  • E. w profilaktyce stosuje się szczepienia ochronne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań