Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

72. 22 letnia kobieta miesiączkuje od kilku lat regularnie. Cykl trwa nie dłużej niż 20 dni. Właściwym określeniem jest:

  • A. menorrhagiae
  • B. hypomenorrhea
  • C. oligomenorrhoea
  • D. metrorrhagiae
  • E. polymenorrhoea
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań