Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

78.

Która z poniższych cech nie dotyczy „dawcy” w przewlekłym zespole „przetoczenia krwi między płodami”?

  • A. hipowolemia
  • B. hipotensja
  • C. policytemia
  • D. małowodzie
  • E. hipotrofia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań