Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

104. Jak długo muszą się utrzymywać, zgodnie z klasyfikacją ICD-10, objawy należące do kryteriów diagnostycznych schizofrenii, by rozpoznać schizofrenię?

  • A. przez 2 tygodnie
  • B. przez 1 miesiąc
  • C. przez 6 miesięcy
  • D. przez 1 rok
  • E. nie ma kryterium czasowego do rozpoznania schizofrenii
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań