Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

107. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ostrego zapalenia trzustki:
1) najczęstszymi przyczynami ostrego zapalenia trzustki są: kamica żółciowa oraz nadużywanie alkoholu;
2) leczenie operacyjne jest postępowaniem z wyboru;
3) najczęstszą przyczyną śmiertelności w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki są powikłania septyczne;
4) w zwalczaniu bólu powinno się podawać morfinę;
5) wyróżnia się dwie główne postaci zapalenia trzustki: obrzękową oraz martwiczą.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 3, 5
  • C. 1, 3, 5
  • D. 1, 2, 4
  • E. 1, 3, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań