Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(208)

110. Czynnikiem ryzyka zakażeń chirurgicznych nie jest:

  • A. Otyłość (BMI > 30)
  • B. Wiek (> 65 r. ż.)
  • C. Alkoholizm
  • D. Migotanie przedsionków
  • E. Niedożywienie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań