Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

118. W leczeniu chorych z chłoniakiem żołądka stosuje się:

  • A. leczenie chirurgiczne
  • B. eradykację Helicobacter pylori
  • C. chemioterapię
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań