Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

124. W leczeniu chorych z nieresekcyjnym rakiem głowy trzustki najczęściej stosuje się:

  • A. leczenie zachowawcze.
  • B. radioterapię.
  • C. endoskopowe protezowanie dróg żółciowych.
  • D. zespolenie omijające.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań