Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(208)

130. Jakie stany mogą być przyczyną zespołu krótkiego jelita?

  • A. rozległa resekcja jelita cienkiego
  • B. przetoka między pętlami jelita cienkiego
  • C. przetoka między żołądkiem a poprzecznicą
  • D. przetoka jelitowo-skórna
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań