Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

137.

Który z poniższych wyników badań ma zasadnicze znaczenie w rozpoznaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?

  • A. w badaniu spirometrycznym uzyskanie wartości parametru FEV1/ FVC <70% po podaniu krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela.
  • B. w badaniu spirometrycznym uzyskanie wzrostu FEV1>12%, po podaniu krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela, w stosunku do wartości wyjściowej tego parametru.
  • C. w badaniu PEF, przy użyciu miernika szczytowego przepływu wydechowego, uzyskanie wartości PEF< 80% wartości należnej.
  • D. w badaniu PEF, przy użyciu miernika szczytowego przepływu wydechowego, uzyskanie zmienności dobowej PEF> 20%.
  • E. rozstrzygające jest badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań