Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

164. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zasad postępowania w przypadku odmrożenia trzeciego stopnia grzbietowej i podeszwowej powierzchni stopy:

  • A. wskazane jest szybkie ogrzewanie odmrożonej kończyny w kąpieli wodnej o temperaturze 40-42°C.
  • B. należy odbarczyć pęcherze surowicze.
  • C. wskazana jest dożylna podaż antybiotyków i leków przeciwbólowych.
  • D. wskazane jest zastosowanie profilaktyki przeciwtężcowej.
  • E. chorego można leczyć w warunkach ambulatoryjnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań