Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

167. 30-letni chory przyjęty do Izby Przyjęć podaje nasilone i gwałtowne wymioty od kilku godzin oraz ból w klatce piersiowej. W badaniu przedmiotowym dodatni objaw Hamman'a. Zdjęcie RTG klatki piersiowej wykazuje obecność powietrza w śródpiersiu. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

  • A. pęknięcie przełyku
  • B. tętniak rozwarstwiający aorty
  • C. odma opłucnowa
  • D. ostry zespół płucno-sercowy
  • E. zespół Plummera- Vinsona
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań