Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

176. W związku z przygotowaniem pacjentki do dużej operacji ortopedycznej lekarz telefonicznie zlecił pielęgniarce podanie jej enoksaparyny w dawce 40 mg podskórnie. Pielęgniarka odmówiła, twierdząc, że z uwagi na profilaktyczny charakter zlecenia powinna je otrzymać na piśmie. W tej sytuacji:

  • A. pielęgniarka miała rację, gdyż zlecenie ustne może być wydane tylko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  • B. pielęgniarka miała rację, gdyż przepisy w ogóle nie przewidują wydawania zleceń pielęgniarkom.
  • C. pielęgniarka nie miała racji, gdyż prawo pozwala na ustne wydawanie zleceń profilaktycznych.
  • D. ocena dopuszczalności wydania zlecenia ustnego zależy od treści regulaminu podmiotu leczniczego, który powinien normować te zagadnienia.
  • E. ocena dopuszczalności wydania zlecenia ustnego zależy od tego, czy lekarz miał specjalizację (specjaliści mogą wydawać zlecenia ustnie).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań