Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

185. W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, które jest dokumentem poufnym, numer statystyczny choroby ustalony wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych wpisuje się na:

  • A. oryginale zaświadczenia lekarskiego
  • B. oryginale i pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego
  • C. oryginale i drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego
  • D. pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego
  • E. drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań