Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

190. Czułość testu diagnostycznego:

  • A. to cecha charakterystyczna dla określonej metody diagnostycznej (testu).
  • B. wyraża się odsetkiem dodatnich wyników testu wśród potwierdzonych klinicznie rozpoznań.
  • C. wyraża się odsetkiem ujemnych wyników testu wśród niepotwierdzonych klinicznie rozpoznań (osób zdrowych).
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań