Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

192. Działalność lecznicza, zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w Ustawie o działalności leczniczej, polega między innymi na:

  • A. udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  • B. promocji zdrowia
  • C. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
  • D. wdrażaniu nowych technologii i metod leczenia
  • E. wszystkich wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań