Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

202.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące wodorowego testu oddechowego:

1) jest stosowany w diagnostyce niedoborów laktazy, sacharazy i maltazy;

2) jest stosowany tylko w diagnostyce niedoboru laktazy;

3) polega na pomiarze zawartości wodoru w powietrzu wydychanym badanego pacjenta;

4) nie znajduje zastosowania w zespole rozrostu bakteryjnego;

5) jest badaniem mało inwazyjnym.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3, 4
  • B. 1, 3, 5
  • C. 2, 5
  • D. 2, 3, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań