Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

6.

Prawidłowa wartość wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI) wynosi:

  • A. <0,9
  • B. 0,9–1,0
  • C. 1,0–1,4
  • D. 1,40-1,60
  • E. > 1,60
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań