Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

13.

30-letni pacjent ma epizody makroskopowego krwiomoczu, związane z infekcją górnych dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

  • A. mikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  • B. ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
  • C. mikroskopowe zapalenie naczyń
  • D. nefropatia IgA
  • E. żadne z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań