Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

17. Drobnokomórkowy rak płuca:

  • A. nie ma związku przyczynowego z paleniem tytoniu.
  • B. zwykle jest umiejscowiony przywnękowo.
  • C. stanowi około 50% wszystkich pierwotnych nowotworów płuca.
  • D. powinien być zawsze leczony chirurgicznie.
  • E. jest nowotworem opornym na chemioterapię.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań