Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

28. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u 50-letniej pacjentki z postępującym i powolnym rozwojem licznych torbieli wypełnionych płynem oraz powiększonymi nerkami, podobnie jak u jej matki?

  • A. autosomalne dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek.
  • B. autosomalne recesywne wielotorbielowate zwyrodnienie nerek.
  • C. proste torbiele.
  • D. rozsiane ropnie nerek.
  • E. żółtako-ziarniniakowate odmiedniczkowe zapalenie nerek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań