Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

31.

U pacjenta skarżącego się na łatwe męczenie oraz duszność wysiłkową, w badaniu przedmiotowym stwierdzono głośny kłapiący I ton serca, trzask otwarcia zastawki mitralnej, szmer rozkurczowy typu decrescendo, a także rozkurczowy szmer słyszalny w II przestrzeni międzyżebrowej po stronie lewej. Co należy podejrzewać u tego pacjenta?

  • A. niedomykalność zastawki mitralnej
  • B. niedomykalność zastawki aortalnej
  • C. zwężenie zastawki tętnicy płucnej
  • D. zwężenie zastawki mitralnej
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań