Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(208)

41. Czynnikami rokowniczymi w ALL u dzieci są wszystkie wymienione parametry, z wyjątkiem:

  • A. odpowiedzi na leczenie sterydami
  • B. obecności minimalnej choroby resztkowej
  • C. liczby blastów w szpiku kostnym w 15 dobie leczenia
  • D. MCH
  • E. aberracji genetycznych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań