Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(208)

46. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące świnki:

  • A. jest to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusa RNA.
  • B. chory zaraża na 7 dni przed wystąpieniem obrzęku ślinianek i do 9 dni po jego wystąpieniu.
  • C. wirus świnki ma powinowactwo do OUN.
  • D. stwierdzenia A, B, C są prawdziwe.
  • E. stwierdzenia A, B, C są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań