Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(208)

54.

Do cech niedokrwistości Diamonda-Blackfana (DBA) nie należy:

  • A. niedokrwistość mikrocytarna w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie
  • B. retikulocytopenia
  • C. zwykle prawidłowa liczba krwinek białych i liczba płytek krwi
  • D. współistnienie wrodzonych wad rozwojowych
  • E. zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań