Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

57. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci:

  • A. na pierwszej wizycie pomiar powinien być wykonany na wszystkich 4 kończynach
  • B. kolejne pomiary należy wykonywać na prawym ramieniu opartym na wysokości serca
  • C. pomiar wykonany zbyt wąskim mankietem może zawyżać odczyt nawet o 30 %
  • D. w 1 r.ż. wartości ciśnień na kończynach dolnych są niższe niż na kończynach górnych
  • E. mankiet powinien obejmować cały obwód ramienia i co najmniej 1/3 jego długości
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań