Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

59.

Jakie zaburzenia jonowe i metaboliczne występują w przebiegu niedoczynności kory nadnerczy?

  • A. hipernatremia, hipokaliemia, hipochloremia, zasadowica metaboliczna
  • B. hiponatremia, hipokaliemia, hiperchloremia, kwasica metaboliczna
  • C. hiponatremia, hiperkaliemia, hipochloremia, kwasica metaboliczna
  • D. hipernatremia, hiperkalcemia, hipochloremia, kwasica metaboliczna
  • E. hiponatremia, hiperkaliemia, hipochloremia, zasadowica metaboliczna
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań