Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

16. 38-letnia kobieta z wolem II stopnia, bez wyczuwalnych guzków. W USG zmiana ogniskowa. Jakie dane, objawy kliniczne i/lub cechy w badaniach przemawiają za wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej? Wybierz odpowiedź:

  • A. naświetlania zewnętrzne okolicy śródpiersia górnego w wywiadzie
  • B. drobne zwapnienia w obrębie zmiany ogniskowej
  • C. wzmożone unaczyniene wewnątrz zmiany
  • D. powiększenie okolicznych węzłów chłonnych
  • E. wszystkie powyższe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań