Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

20. Co NIE jest charakterystyczne dla podostrego zapalenia tarczycy de Quervaina? Wybierz odpowiedź:

  • A. bolesne powiększenie tarczycy
  • B. kliniczne i laboratoryjne objawy tyreotoksykozy
  • C. wzrost stężenia przeciwciał anty-TSHR
  • D. wzrost wskaźników zapalnych (CRP, OB)
  • E. spadek wychwytu I131 przez tarczycę
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań