Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

23. Do lekarza zgłosił się 66-letni pacjent z dysfagią, która występuje od 2 lat. W ostatnim czasie pojawiła się chrypka. Pacjent podaje w wywiadzie palenie papierosów - w sumie 35 paczkolat. Ponadto w dzieciństwie przeszedł oparzenie przełyku kwasem. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tego pacjenta to: Wybierz odpowiedź:

  • A. zapalenie refluksowe przełyku D wg klasyfikacji Los Angeles
  • B. achalazja przełyku
  • C. przełyk Barretta
  • D. rak przełyku
  • E. dyspepsja czynnościowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań