Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

35.

76-letni zgłosił się z zawrotami głowy. W badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę Hb=10 g/dl oraz obniżone MCV. Wskaż prawidłowe postępowanie: Wybierz odpowiedź:

  • A. Podaż żelaza dożylnie
  • B. Podaż żelaza doustnie
  • C. Podaż dożylna KKCz
  • D. Podaż dożylna witaminy K
  • E. Endoskopia przewodu pokarmowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań