Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

44. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące nerwiakowłókniakowatości typu 1: 1. Inna nazwa to choroba Recklinghausena 2. Najczęstsza z fakomatoz 3. Dziedziczona autosomalnie recesywnie 4. Nowotworem rozwijającym się w jej przebiegu jest glejak nerwu wzrokowego 5. Kryteria rozpoznania to m.in.: 5 plam cafe-au-lait o średnicy > 5 mm przed okresem dojrzewania Wybierz odpowiedź:

  • A. 1,3,4,5
  • B. 1,2,4,5
  • C. wszystkie poprawne
  • D. 2,3,4,5
  • E. tylko 1
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań